(ĐTCK) Kết thúc quý I/2015, CTCP Đầu tư Nam Long (NLG) đạt 174,5 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng mạnh so với con số 47,5 tỷ đồng cùng kỳ.

Với doanh thu vượt trội, lãi gộp của Công ty bằng 5,7 lần quý I/2014, đạt 57,8 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 34,4 tỷ đồng, tăng mạnh so với kết quả lỗ cùng kỳ nhiều năm trước. Tại thời điểm 31/3/2015, hàng tồn kho của NLG đạt 3.011 tỷ đồng, tăng khoảng 400 tỷ đồng so với số dư đầu năm và chiếm 71,8% tổng tài sản của Công ty trong cùng thời điểm. 

T.Hương
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.