(ĐTCK) CTCP Đầu tư Cầu đường CII (LGC) công bố báo cáo tài chính quý I/2015 với doanh thu xấp xỉ 400 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu hoạt động kinh doanh chính đạt 96,8 tỷ đồng, tăng gấp 2,8 lần so với cùng kỳ năm ngoái. 

Quý I, LGC lãi đột biến 261 tỷ đồng

Ảnh Internet

Nguồn thu chính đến từ thu phí giao thông (41,79 tỷ đồng), trong khi cùng kỳ không ghi nhận khoản này.

Doanh thu hợp đồng xây dựng cũng đóng góp hơn 41 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ.

Doanh thu tài chính tăng mạnh, đạt 134 tỷ đồng, theo giải trình của Công ty chủ yếu nhờ dự án đầu tư cầu Sài Gòn 2.

Thu nhập khác cũng tăng vọt lên 165 tỷ đồng nhờ hoạt động đầu tư mua rẻ các dự án đầu tư cầu đường.

Kết quả, Công ty lãi ròng 261 tỷ đồng, tăng đột biến so với con số 1,32 tỷ đồng cùng kỳ. 

Phan Hằng
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.