(ĐTCK) CTCP Tập đoàn Bảo Việt (BVH – sàn HOSE) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2015 trước soát xét.

Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 4.733 tỷ đồng, trong đó doanh thu từ lĩnh vực bảo hiểm đạt 3.658 tỷ đồng, tăng trưởng 16%; doanh thu từ hoạt động tài chính đạt 1.004 tỷ đồng, tăng 14,9%; doanh thu từ hoạt động khác đạt 71 tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh bảo hiểm tiếp tục gia tăng tỷ trọng đóng góp trong tổng doanh thu với tỷ trọng 77%.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 457 tỷ đồng, hoàn thành 31,7% kế hoạch năm 2015. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 370,7 tỷ đồng.

Theo bảng cân đối kế toán đến thời điểm 31/3/2015, tổng tài sản hợp nhất đạt 49.534 tỷ đồng; nguồn vốn chủ sở hữu tăng 37 tỷ đồng, đạt 12.564 tỷ đồng.

Tập đoàn cũng báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty mẹ trong quý I/2015 với tổng doanh thu đạt 313 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 297 tỷ đồng, hoàn thành 30% kế hoạch năm và lợi nhuận sau thuế đạt 278 tỷ đồng. Tổng tài sản tại ngày 31/03/2015 đạt 11.169 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu đạt 11.745 tỷ đồng.

Điểm sáng trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm là bảo hiểm nhân thọ. Cụ thể, Bảo Việt Nhân thọ ghi nhận tổng doanh thu đạt 2.923 tỷ đồng (+26%), doanh thu phí bảo hiểm đạt 2.096 tỷ đồng (+29%). Bảo hiểm Bảo Việt đạt tổng doanh thu 1.659 tỷ đồng, tăng 0,8%; Lợi nhuận sau thuế đạt 130 tỷ đồng, tăng 26,2% so với cùng kỳ 2014.

T.Thanh
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.