(ĐTCK) Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (QNC) sẽ phát hành riêng lẻ 15 triệu cổ phiếu cho cổ đông chiến lược nhằm mục đích tái cơ cấu nợ đến hạn và bổ sung vốn lưu động, qua đó nâng cao khả năng tự chủ về vốn, giảm áp lực lãi vay và nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh. 

Theo đó, tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành là 150 tỷ đồng, QNC sẽ dùng 50% để trả nợ ngân hàng và 50% bổ sung vốn lưu động.

Toàn bộ số cổ phiếu được phát hành thêm sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Đợt phát hành riêng lẻ sẽ được thực hiện trong quý I/2017.

Trước đó, QNC đã hủy kế hoạch phát hành 20 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 100:108.4, giá bán 10.000 đồng/CP, nhằm tăng vốn điều lệ từ 184,5 tỷ đồng lên 384,5
tỷ đồng.

Hoàng Anh
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.