(ĐTCK) CTCP Xuất nhập khẩu Quảng Bình (mã QBS - HOSE) cho biết, HĐQT Công ty đã quyết định không góp 19,5 tỷ đồng vào CTCP Nông nghiệp Quảng Bình Tây Nguyên, theo đó sẽ không là cổ đông của công ty này.

Theo kế hoạch trước đó, QBS đăng ký góp 19,5 tỷ đồng, tương ứng 1,95 triệu cổ phần và chiếm 65% vốn của Quảng Bình Tây Nguyên. QBS không công bố lý do thôi không góp vốn.

Được biết, lãi ròng lũy kế 6 tháng đầu năm 2015 của QBS là 44,32 tỷ đồng. Tại thời điểm 30/6/2015, QBS có gần 170 tỷ đồng tiền và tương đương tiền, tăng gần 3 lần so với đầu năm.

Sắp tới, QBS sẽ phát hành tổng cộng 32 triệu cổ phiếu, trong đó 4,8 triệu cổ phiếu để trả cổ tức 2014 (tỷ lệ 100:15 hay 15%) và 27,2 triệu cổ phiếu dành cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 100:85 hay 85%) với giá 10.000 đồng/CP. Tổng giá trị phát hành sẽ là 320 tỷ đồng, số tiền này sẽ được đùng để bổ sung nguồn vốn đầu tư cho hoạt động SXKD.

N.Tùng
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.