(ĐTCK) Trong 6 tháng đầu năm, CTCP Vận tải Dầu khí (PVT) đạt doanh thu hợp nhất 2.670 tỷ đồng, tương đương 110% kế hoạch 6 tháng và 53% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế đạt 190 tỷ đồng, tương đương 282% kế hoạch 6 tháng và 79% kế hoạch năm.

Công ty mẹ PVT đạt doanh thu 1.115 tỷ đồng, tương đương 115% kế hoạch 6 tháng và 55% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế đạt 105 tỷ đồng, tương đương 230% kế hoạch 6 tháng và 72% kế hoạch năm.

Từ đầu năm 2015, PVT đã phối hợp với Công ty Công nghiệp tàu thủy Dung Quất (DQS) hoàn thiện các hạng mục còn lại của phần đóng mới và hoán cải tàu 105.000 DWT thành FSO PVN Đại Hùng Queen. Ngày 20/5/2015, FSO PVN Đại Hùng Queen đã hoàn thành công tác đấu nối và đón nhận dòng dầu đầu tiên từ mỏ Đại Hùng.

Dự báo tình hình thị trường cả năm, PVT đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất vượt 10 % kế hoạch cả năm; lợi nhuận trước thuế hợp nhất vượt trên 50% so kế hoạch của cả năm đã được  ĐHCĐ thông qua.

PV
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.