(ĐTCK) Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (PVS) vừa công bố, trong quý II/2015, doanh thu Công ty mẹ đạt gần 3.200 tỷ đồng, tăng 16%; lợi nhuận sau thuế đạt 268 tỷ đồng, giảm 45% so với quý II/2014.

Theo PVS, lợi nhuận giảm chủ yếu là do lợi nhuận từ công ty con chuyển về giảm. Đồng thời, Công ty mẹ không còn được hoàn nhập một số khoản chi phí. Lũy kế 6 tháng đầu năm, PVS đạt gần 6.340 tỷ đồng doanh thu, tăng 28%; lợi nhuận sau thuế đạt 558 tỷ đồng, giảm 28% so với cùng kỳ năm trước.  PVS cho biết, Tổng công ty đã bán toàn bộ cổ phần tại PVR trong quý II/2015. Tính đến ngày 30/6/2015, PVS có khoản nợ xấp xỉ 9.100 tỷ đồng.

Ngày 31/7/2015 là ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức 12% bằng tiền mặt của PVS, ngày thanh toán là ngày 26/8/2015.

Phong Lan
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.