(ĐTCK) Theo báo cáo soát xét bán niên 2015 của Tổng CTCP Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam - PTSC (PVS), lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2015 của PVS đạt hơn 882,59 tỷ đồng, giảm 3,88 tỷ đồng so với báo cáo tài chính Công ty tự lập. 

Theo PVS, nguyên nhân có sự chêch lệch ở trên là do tại thời điểm Công ty lập báo cáo tài chính, một số khoản doanh thu, chi phí thuộc dịch vụ cơ khí dầu khí và dịch vụ khác chưa đủ căn cứ, chứng từ, xác nhận để làm cơ sở cho việc ghi nhận theo quy định.

Tuy nhiên, đến thời điểm thực hiện soát xét, thì các căn cứ, chứng từ, xác nhận đã được tập hợp đầy đủ nên PVS đã thực hiện ghi nhận doanh thu, chi phí này vào kết quả kinh doanh theo hướng dẫn của Chuẩn mực kế toán số 23, đó là các sự kiện phát sinh sau kết thúc kỳ kế toán.

Tại thời điểm cuối quý II/2015, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của PVS là 2.562 tỷ đồng, khoản vay nợ ngắn và dài hạn lần lượt là 716 tỷ đồng và 1.743 tỷ đồng.

H.Vân
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.