(ĐTCK) Ngày 22/8, Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS – sàn HNX) dự kiến chi hơn 530 tỷ đồng để trả cổ tức năm 2015.

Cụ thể, theo thông báo từ PVS, ngày 22/7 tới đây, Tổng công ty sẽ chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 12%. Như vậy, với tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành hơn 446,7 triệu đơn vị, PVS sẽ phải chi hơn 536 tỷ đồng.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015 PVS đạt doanh thu thuần 23.363,6 tỷ đồng, giảm 26,3% so với năm 2014; lợi nhuận sau thuế 1.467,4 tỷ đồng, giảm hơn 25% so với năm 2014; tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối năm còn 3.326 tỷ đồng.

Kế hoạch kinh doanh năm 2016 của công ty được xây dựng trên 3 phương án ứng với 3 kịch bản giá dầu thô. Trong đó, trường hợp tốt nhất giá dầu thô bình quân 60USD/thùng thì PVS dự kiến lãi hợp nhất 960 tỷ đồng; trường hợp xấu nhất giá dầu thô bình quân từ 25-30USD/thùng, Công ty sẽ lỗ 250 tỷ đồng. Còn nếu giá dầu thô rơi vào khoảng 40USD/thùng như hiện nay, Công ty dự kiến lãi 680 tỷ đồng.

Cơ cấu cổ đông lớn của PVS hiện nay có Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) là cổ đông lớn nhất với tỷ lệ sở hữu 51,38%, tương ứng năm giữ 229,5 triệu cổ phiếu và đứng thứ 2 là Tổng Công ty Tài chính cổ phần dầu khí Việt Nam nắm giữ hơn 26 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 5,84%. Như vậy, với lượng sở hữu trên, hai cổ đông lớn sẽ lần lượt được nhận về khoản tiền cổ tức năm 2015 là 275,4 tỷ đồng và 31,2 tỷ đồng.

Sau 2 phiên giảm điểm xen kẽ, PVS đã lấy lại đà tăng trong phiên 12/7. Với mức tăng 1,7%, PVS đứng ở mức giá 18.200 đồng/CP và khối lượng khớp lệnh đạt 1,21 triệu đơn vị.

T.Thúy
Bình Luận (1)

Thành Nam - 21:46 12/07/2016

PGS chia cổ tức 21% từ mấy tháng nay.