(ĐTCK) Hội đồng thành viên PVN đã ban hành quyết định về cổ phần hóa PV Power và quyết định phê duyệt kế hoạch tiến độ cổ phần hóa PV Power với 5 mốc tiến độ chính.

Triển khai quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc cổ phần hóa PV Power trong giai đoạn 2015-2015 (Tập đoàn Dầu khí - PVN vẫn nắm 75% cổ phần), Hội đồng thành viên PVN đã ban hành quyết định về cổ phần hóa PV Power và quyết định phê duyệt kế hoạch tiến độ cổ phần hóa PV Power với 5 mốc tiến độ chính.

Cụ thể, ngày 31/12/2015, xác định giá trị DN ; tháng 6/2016, phê duyệt giá trị DN; 8/2016, phê duyệt phương án cổ phần hóa; 10/2016, đấu giá cổ phần lần đầu ra bên ngoài (IPO); tháng 12/2016, tổ chức đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất, đăng ký doanh nghiệp, ra mắt công ty cổ phần..

Để chuẩn bị cho công tác cổ phần hóa, PV Power đã triển khai thực hiện phương án tái cơ cấu Công ty Mẹ - PV Power, tập trung vào các công việc như: sắp xếp tổ chức lại các đơn vị thành viên, thực hiện thoái vốn tại các công ty con và công ty liên kết (đã thoái toàn bộ vốn tại 2 công ty con và 4 công ty liên kết), bàn giao Nhà máy Phong điện Phú Quý cho EVN và nhận bàn giao Nhà máy Điện Vũng Áng 1 từ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Hiện PV Power đang phối hợp với đơn vị tư vấn xây dựng phương án cổ phần hóa là CTCK Dầu khí để sớm trình Ban Chỉ đạo phê duyệt bao gồm các nội dung: phương án kinh doanh; kế hoạch tài chính, cấu trúc tài chính và dự kiến quy mô vốn điều lệ sau cổ phần hóa; phương án lao động, chào bán cổ phần ưu đãi cho CBCNV; cơ cấu tổ chức và dự thảo điều lệ, phương án sử dụng đất, phương án phân phối và chào bán cổ phần... theo quy định tại Nghị định 59/NĐ-CP.

PV Power cũng đã tổ chức nhiều cuộc tiếp xúc, ký kết thỏa thuận hợp tác với nhiều nhà đầu tư nước ngoài như SK, Kospo, Tohoku, Tan Power... để tham gia vào quá trình IPO và thoái vốn tại các công ty liên kết.

PV Power đang phối hợp với đơn vị tư vấn để đề xuất Ban Chỉ đạo cổ phần hóa cho phép triển khai ký hợp đồng tư vấn tìm kiếm cổ đông chiến lược để xây dựng tiêu chí lựa chọn đối tác chiến lược; xây dựng bản chào bán cổ phần chi tiết cho đối tác chiến lược có tiềm năng.

Thùy Linh (PVN)
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.