(ĐTCK) Giá PTL hiện tại đang giao dịch ở mức 1.500 đồng/cp do công ty đang trong diện cảnh báo do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 6 tháng đầu năm 2015 âm. Tại thời điểm 31/12/2015, lỗ lũy kế của PTL vẫn ở mức 138,3 tỷ đồng trên vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng.

CTCP Đầu tư hạ tầng và đô thị dầu khí (mã PTL) công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 4 và cả năm 2015. Theo đó doanh thu quý 4 của PTL đạt hơn 460 tỷ đồng, gấp 4,3 lần cùng kỳ năm trước, cả năm đạt gần 507 tỷ đồng, gấp 3 năm 2014.

Trong quý 4/2015 PTL có khoản lợi nhuận khác 18,2 tỷ đồng, giảm 53% so với cùng kỳ 2014, cả năm lợi nhuận khác đạt hơn 24 tỷ, giảm 66% cùng kỳ 2014.

Lợi nhuận trước thuế quý 4/2015 đạt 67,6 tỷ đồng, gấp 4 lần cùng kỳ năm trước, cả năm đạt 26 tỷ đồng, gấp 12 lần năm 2014; lợi nhuận sau thuế quý 4/2015 đạt 52,6 tỷ đồng, gấp 3 cùng kỳ năm trước, cả năm đạt 11 tỷ đồng, gấp 5 lần năm 2016.

Lãi ròng thuộc cổ đông công ty mẹ trong quý 4/2015 đạt 47,2 tỷ đồng, cả năm đạt 6,1 tỷ đồng, tăng 120% năm 2014. Theo giải trình của PTL, công ty đã bàn giao dự án Chung cư cao tầng Mỹ Phú cho khách hàng nên kết quả kinh doanh quý 4/2015 có lợi nhuận.

EPS năm 2015 đạt 62 đồng/cp. Giá PTL hiện tại đang giao dịch ở mức 1.500 đồng/cp do công ty đang trong diện cảnh báo do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 6 tháng đầu năm 2015 âm. Tại thời điểm 31/12/2015, lỗ lũy kế của PTL vẫn ở mức 138,3 tỷ đồng trên vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng.

Hoàng Ly
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.