(ĐTCK) ĐHCĐ bất thường của CTCP Xi măng Sông Đà Yaly (SDY – sàn HNX) vừa thông qua việc cổ đông hiện hữu nâng tỷ lệ sở hữu tại SDY.

Cụ thể, CTCP Đầu tư và Xây dựng Bưu điện (PTIC) sẽ mua chi phối cổ phiếu SDY và nâng tỷ lệ sở hữu tại SDY lên tối thiểu 51% vốn.

Phương thức giao dịch là mua khớp lệnh hoặc thỏa thuận theo quy định của HNX mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật. Thời gian thực hiện sau khi ĐHCĐ Công ty thông qua.

Được biết, 6 tháng đầu năm, doanh thu SDY đạt 114,67 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế hơn 175 triệu đồng. Như vậy, kế hoạch kinh doanh năm 2015 với doanh thu 309 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 3,8 tỷ đồng, 6 tháng đầu năm, Công ty đã lần lượt hoàn thành 37,11% và 4,61% kế hoạch cả năm.

Sau 3 phiên giảm mạnh trước đó, SDY đã lấy lại đà tăng mạnh trong phiên hôm nay khi chốt phiên tăng 500 đồng (+9,1%) lên mức trần 6.000 đồng/CP nhưng chỉ khớp 100 đơn vị.

T.Thúy
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.