(ĐTCK) Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện (PTI) sáng nay (14/4), cổ đông đã nhất trí thông qua việc thay đổi nhân sự cao cấp. 

Cụ thể, Đại hội đã bầu bổ sung ông Nguyễn Minh Đức, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost) thay thế ông Nguyễn Trường Giang, Chủ tịch HĐQT đương nhiệm PTI.

Theo đó, ông Đức sẽ là đại diện đại diện 9,15 triệu cổ phần của VNPost tại PTI nhiệm kỳ mới 2015- 2020. Trước đó, trong văn bản gửi PTI, VNPost cũng giới thiệu ông Nguyễn Minh Đức giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT PTI.

VNPost cũng tiếp tục ủy quyền cho ông Bùi Xuân Thu đại diện phần vốn là 98 triệu đồng, tương đương 9.072.000 cổ phần của VNPost tại PTI và giữ chức vụ Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của PTI.

VNPost cũng giới thiệu ông Nguyễn Hữu Thắng, cán bộ của PTI tham gia Ban kiểm soát giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát của PTI (thay thế bà Nguyễn Thị Hồng Lan).

Như vậy, ông Giang sẽ thôi không tham gia Hội đồng quản trị PTI kể từ sau đại hội này.

Đại hội cũng đã thông qua việc giao cho HĐQT PTI bầu Chủ tịch HĐQT theo đúng Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

 

Đại hội cũng đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm nay, với chỉ tiêu 3.000 tỷ đồng doanh thu bảo hiểm gốc, tăng 22% so với năm 2015 (năm 2015, doanh thu bảo hiểm gốc của PTI tăng 43% so với năm 2014); cổ tức ở mức 12%.

Công ty phấn đấu giữ vững vị trí số 4 về bảo hiểm phi nhân thọ (thị phần hiện đạt 7,77%) và vị trí số 2 về bảo hiểm xe cơ giới (thị phần hiện đạt 15,8%).

Kế hoạch lợi nhuận trước thuế đặt ra cho năm 2016 của PTI là gần 171 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, 136,7 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm lần lượt 13,8% và 12,79% so với năm 2015. Lãnh đạo PTI cho biết, kế hoạch lợi nhuận giảm là do năm 2015, lợi nhuận tăng cao nhờ bán đất tại Láng Hạ và Võ Thị Sáu.

Kim Lan
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.