(ĐTCK) Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển dự án hạ tầng Thái Bình Dương (PPI) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2017.

Theo đó, doanh thu đạt hơn 7 tỷ đồng, giảm 92% so với cùng kỳ năm 2016; lợi nhuận âm 2,8 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi hơn 12 tỷ đồng. Như vậy, khoản lỗ lũy kế của PPI đến thời điểm cuối quý I/2017 là 16 tỷ đồng.

Năm 2016, PPI lỗ hơn 37 tỷ đồng do kiểm toán yêu cầu ghi nhận giảm doanh thu khoản thu Công ty chưa nhận được tiền thanh toán, ghi nhận công nợ phải thu nên chưa đảm bảo ghi nhận doanh thu theo chuẩn mực kế toán Việt Nam số 14, làm cho kết quả kinh doanh lỗ 20,5 tỷ đồng.

Nhằm đảm bảo nguyên tắc thận trọng, kiểm toán yêu cầu PPI trính lập bổ sung dự phòng các khoản phải thu khó đòi theo quy định hiện hành dựa trên tuổi nợ của khoản phải thu, làm cho kết quản kinh doanh lỗ 16,7 tỷ đồng.

Trong khi đó, PPI có khoản phải thu 682 tỷ đồng, bao gồm 214 tỷ đồng phải thu ngắn hạn và 411 tỷ đồng phải thu dài hạn. Như vậy, nếu không tập trung vào công tác thu hồi nợ, khả năng PPI sẽ phải tiếp tục trích lập dự phòng cho các khoản phải thu theo tuổi nợ.

Thu Hương
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.