(ĐTCK) HĐQT CTCP Thiết bị Bưu điện (POT – sàn HNX) đã thông qua phương án điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

Theo đó, POT điều chỉnh tăng tổng doanh thu 52,21% lên 1.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế (bao gồm cả công ty con PDE) tăng 48,81% lên 25 tỷ đồng và tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn chủ sở hữu tăng tương ứng 48,75% lên 8,33%. Tỷ lệ chia cổ tức cũng được điều chỉnh tăng từ 6% lên 8%, tương ứng tăng 33,33%.

Bên cạnh đó, POT cũng thực hiện điều chỉnh các chỉ tiêu khác như thu nhập bình quân tăng 10% lên 8,58 triệu đồng/người/tháng, quỹ tiền lương tăng 13,55% lên 49,42 tỷ đồng, lao động bình quân tăng 3,23% lên 48 người.

Được biết, POT vẫn duy trì trạng thái ít biến động cả về giá và thanh khoản. Đây là phiên giao dịch thứ 3 liên tiếp POT đứng giá tham chiếu và chưa có cổ phiếu nào chuyển nhượng thành công trước khi sắp kết thúc phiên 26/10.

T.Thúy
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.