(ĐTCK) Sở giao dịch Chứng khoán TP. HCM thông báo, đưa cổ phiếu của CTCP Văn hóa Phương Nam (PNC - HOSE) vào diện tạm ngừng giao dịch kể từ ngày 16/6/2016.

Nguyên nhân do PNC thường xuyên vi phạm quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi đã bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt và để bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư.

Trước đó, PNC đã bị HOSE nhắc nhở về việc chậm công bố Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2015 lần 3 và báo cáo thường niên năm 2015 lần 2 vào ngày 12/5/2016. Đồng thời trong diện cảnh báo do lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2015 ghi nhận con số âm.

 
Lạc Nhạn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.