(ĐTCK) CTCP Cao su Phước Hòa (mã PHR – HOSE) vừa có báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý I và phương hướng quý II năm 2015.

Theo đó, hết quý I, PHR khai thác được 3.098 tấn mủ quy khô (đạt 16,92% kế hoạch năm), thu mua 1.495 tấn và chế biến được 4.592 mủ các loại.

PHR đã ký hợp đồng dài hạn 5.395 tấn trong năm (thấp hơn 47,78% so với cùng kỳ 2014), tiêu thụ được 5.799 tấn mủ thành phẩm với giá bán bình quân hơn 32,74 triệu đồng/tấn (riêng tháng 3 tiêu thụ 2.417,7 tấn với giá bán bình quân hơn 33 triệu đồng/tấn).

So với cùng kỳ, số lượng xuất bán thấp hơn 14,82% và giá bán thấp hơn 31,84%. Doanh thu thành phẩm quý I đạt gần 190 tỷ đồng, tổng doanh thu (cả mủ skim) là gần 192 tỷ đồng. Kết quả, PHR đạt 25,84 tỷ đồng tổng lợi nhuận trước thuế, hoàn thành 17,88% kế hoạch năm.

Về phương hướng quý II, PHR phấn đấu đạt sản lượng khai thác 3.294 tấn mủ quy khô (tương ứng 18% kế hoạch năm). Tổ chức tốt công tác thu mua mủ từ vườn cây tư nhân và vườn cây hộ khoán ngay từ đầu vụ để tăng nguồn nguyên liệu cho chế biến.

Tiếp tục tìm kiếm khách hàng, tăng cường hợp đồng dài hạn, tổ chức tốt việc tiêu thụ sản phẩm trên cơ sở hợp đồng dài hạn đã ký, kết hợp với bán chuyển để đạt được doanh thu và lợi nhuận tốt nhất.

Được biết, năm 2015, PHR có kế hoạch đạt 1.116 tỷ đồng doanh thu và 115,6 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, cổ tức dự kiến 20%. Đây cũng là mức cổ tức mà cổ đông PHR được nhận trong năm 2014.

N.Tùng
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.