(ĐTCK) CTCP Phân bón Bình Điền (BFC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2016.
Phân bón Bình Điền: lãi sau thuế của Công ty mẹ đạt 196 tỷ đồng

Ảnh Internet

Theo đó, trong kỳ, BFC đạt doanh thu 1.464,5 tỷ đồng, giảm 6,6%; lợi nhuận trước thuế 103,7 tỷ đồng, tăng 1,8%; lợi nhuận sau thuế đạt 83,4 tỷ đồng, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó lãi sau thuế của Công ty mẹ là 66,9 tỷ đồng, tăng 5,9%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, BFC đạt doanh thu 4.494,1 tỷ đồng, tăng 3,8%; lãi trước thuế 307,3 tỷ đồng, tăng 19%; lãi sau thuế 255,3 tỷ đồng, tăng 26,9% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó lãi sau thuế của Công ty mẹ là 196 tỷ đồng, tăng 13%; lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) là 3.783 đồng.

Kế hoạch năm 2016 của BFC là đạt 6.624,5 tỷ đồng doanh thu, 369,27 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế hợp nhất, 246 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế công ty mẹ, cổ tức 20%.

 

Ngọc Nhi
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.