(ĐTCK) CTCP Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Nam (PGS) vừa thông qua kết quả sản xuất - kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015 với một số chỉ tiêu như: tổng doanh thu hợp nhất ước đạt 2.803,2 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế hợp nhất 114,45 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất 90,22 tỷ đồng. 

PGS cho biết, Công ty đang đặt mục tiêu lãi trước thuế 116,67 tỷ đồng trong 6 tháng cuối năm. Với kết quả này, PGS dự kiến sẽ vượt 3% kế hoạch lợi nhuận trước thuế cả năm.

Theo PGS, biến động của giá dầu chỉ ảnh hưởng đến doanh thu, còn sản lượng của PGS sẽ vẫn đạt kế hoạch.

Trước đó, PGS đã thông qua kế hoạch phát hành 12 triệu cổ phần cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 100:31,58 để tăng vốn điều lệ từ 380 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng. Sau phát hành, cổ đông lớn nhất của PGS vẫn là Tổng công ty Khí Việt Nam (GAS) với tỷ lệ nắm giữ 35,26%, tương đương hơn 17,6 triệu cổ phần.

H.Vân
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.