(ĐTCK) CTCP Khí hóa lỏng miền Nam (PGS) cho biết, 9 tháng đầu năm, Công ty đạt 3.015 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận trước thuế đạt 395 tỷ đồng.

Trong quý còn lại của năm, Công ty dự kiến đạt 1.040 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận trước thuế 29,91 tỷ đồng. Như vậy, lũy kế cả năm, Công ty đạt 4.056 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận trước thuế 425 tỷ đồng.

PGS chủ trương tiếp tục phát triển mạnh thị phần bán lẻ, tăng cường công tác quảng bá nhận diện thương hiệu để phát triển kênh phân phối phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty. PGS đang xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2017 với mục tiêu đặt ra có sự tăng trưởng so với năm 2016.

Anh Việt
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.