(ĐTCK) Cổ đông cho rằng, mức trích quỹ tương đương trên 20% lợi nhuận sau thuế năm 2017 là quá cao, trong khi mức trích bình quân ở nhiều doanh nghiệp hiện nay là không quá 15% lợi nhuận sau thuế.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của CTCP Kinh doanh khí Miền Nam (PGS) diễn ra hôm 24/4, cổ đông đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017 với doanh thu 4.745 tỷ đồng, giảm 4,6% so với thực hiện năm 2016; lợi nhuận sau thuế 125 tỷ đồng, giảm hơn 70% so với năm 2016. Trong đó, dự kiến, PGS không có khoản lợi nhuận phát sinh từ hoạt động thoái vốn như năm trước.

Đáng chú ý, tại Đại hội, nhiều cổ đông đã chất vấn Ban lãnh đạo PGS xung quanh kế hoạch trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 25 tỷ đồng. Cổ đông cho rằng, mức trích quỹ tương đương trên 20% lợi nhuận sau thuế năm 2017 là quá cao, trong khi mức trích bình quân ở nhiều doanh nghiệp hiện nay là không quá 15% lợi nhuận sau thuế.

Thực tế, xét về giá trị, mức trích không thay đổi so với năm 2016, nhưng với mức lợi nhuận ghi nhận năm 2016 là 341 tỷ đồng thì tỷ lệ trích quỹ năm 2016 của PGS ở khoảng 7,3% lợi nhuận sau thuế. Cổ đông này cho rằng “lợi nhuận nhiều thì nhân viên được thưởng nhiều, chứ không có chuyện làm ít hơn và mà thưởng như nhau”.

Mặt khác, cổ đông cũng đề nghị Hội đồng quản trị PGS nên có sự phân bổ đều hơn vào các quỹ khác, như quỹ đầu tư phát triển hay quỹ dự phòng rủi ro, thay vì chỉ tập trung cho việc khen thưởng.

Trước những ý kiến chất vấn của cổ đông, lãnh đạo PGS cho rằng, việc trích quỹ khen thưởng nhằm khích lệ tinh thần của nhân viên đóng góp nhiều hơn cho Công ty. Hơn nữa, để đẩy mạnh công tác tiếp thị bán hàng, Công ty dự kiến sẽ tận dụng và mở rộng mạng lưới nhân viên thời vụ, theo đó, Quỹ sẽ tạo nguồn lực để kích thích người lao động.

Chưa bị thuyết phục với giải trình của Ban lãnh đạo, cổ đông cho rằng việc thuê nhân viên thời vụ, PGS nên hạch toán vào phần chi phí sản xuất - kinh doanh, thay vì việc trích Quỹ khen thưởng.

“Mọi việc nên tách bạch và công khai, trích thế nào và mục đích là gì, tránh để ảnh hưởng đến quyền lợi cổ đông”, một vị cổ đông khác đồng quan điểm nói.

Kết quả, Đại hội vẫn thông qua mức trích quỹ đã đề ra. Ngoài ra, cổ đông cũng thông qua việc chi bổ sung 8% cổ tức bằng tiền mặt, nâng cổ tức bằng tiền mặt năm 2016 lên mức 33%. Cổ tức dự kiến trong năm 2017 tỷ lệ 15%.        

Ngọc Nhi
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.