(ĐTCK) Tổng CTCP Bảo hiểm Petrolimex (PJICO, mã PGI) vừa đăng ký bán toàn bộ 1.396.870 cổ phiếu quỹ đang nắm giữ nhằm bổ sung nguồn vốn chủ sở hữu. Giao dịch dự kiến từ ngày 18/4/2016 đến 17/6/2016.

Giá bán được căn cứ theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch và tuân thủ theo Quy chế hướng dẫn giao dịch tại HOSE.

Được biết, giá cổ phiếu PGI tại phiên đóng của hôm 15/4 là 15.300 đồng/CP. Nếu bán được với mức giá này, PGI dự kiến sẽ thu về trên 19,8 tỷ đồng. Giá cổ phiếu tại thời điểm hiện tại cũng đã tăng 40,9% so với thời điểm Công ty mua vào cổ phiếu quỹ (giá giao dịch bình quân là 14.490 đồng/CP so với mức giá 10.600 đồng/CP vào ngày 31/12/2014).

Theo tài liệu ĐHCĐ thường niên 2016, doanh thu năm 2015 của PJICO đạt 2.757 tỷ đồng, vượt 6% so với kế hoạch và tăng 8% so với năm 2014. Lợi nhuận trước thuế đạt 115 tỷ đồng, hoàn thành 104,5% kế hoạch và tăng trưởng 4,4% so với năm 2014; tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu đạt 11,64% (cao hơn năm 2014, 10,31%). Thu nhập trên mỗi cổ phần cũng tăng 7,8% so với năm 2014, đạt 1.121 đồng/CP. PJICO cũng đã tiến hành tạm ứng cổ tức 10%.

Tại ĐHĐCĐ sắp tới, HĐQT sẽ trình cổ đông kế hoạch kinh doanh 2016 với doanh thu bảo hiểm gốc đạt 2.343 tỷ đồng, tăng trưởng 5% so với năm 2015; lợi nhuận trước thuế phấn đấu đạt 120 tỷ đồng, tăng trưởng 4,4% so với năm 2015, cổ tức chi trả tối thiểu 10%.

Trong quý /2016, PJICO đạt hơn 691 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động bảo hiểm, lợi nhuận gộp từ hoạt động này đạt trên 76,3 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 30,1 tỷ đồng.

Kim Lan
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.