(ĐTCK) Sau 6 tháng đầu năm 2016, Tổng công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp Dầu khí (PET) đạt  4.785 tỷ đồng doanh thu và 102 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, vượt lần lượt là 6,3% và 21% so với kế hoạch.

Mảng phân phối chiếm trên 80% tỷ trọng doanh thu của PET, nhưng lợi nhuận chỉ chiếm 50% giảm so với các năm trước do các mảng kinh doanh còn lại có tỷ suất lợi nhuận cao và rất ổn định nên tuy chỉ chiếm 17% doanh thu nhưng đem lại 50% lợi nhuận của PET.

Trong những năm trước đây, mảng kinh doanh phân phối luôn chiếm tỷ trọng trên 70% đối với cả doanh thu và lợi nhuận của Petrosetco. Tuy nhiên, trong năm 2016 và các năm tiếp theo Ban lãnh đạo Petrosetco chủ trương để gia tăng tỷ trọng về đóng góp lợi nhuận của những mảng dịch vụ trong ngành dầu khí và những mảng kinh doanh khác có tỷ suất lợi nhuận cao.

Lợi nhuận hợp nhất 6 tháng đầu năm 2016 giảm 16% so với cùng kỳ năm 2015 chủ yếu là do trong quý II/2015 Petrosetco ghi nhận khoản thu đến từ dự án Biển Đông đã thực hiện xong từ năm 2013.

Ban lãnh đạo PET khẳng định, sẽ hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh đã được cổ đông giao, đặc biệt Petrosetco cam kết sẽ hoàn thành đúng tỷ lệ chi cổ tức tối thiểu là 15% tiền mặt cho các cổ đông trong năm 2016 này. Dự kiến, 5% cổ tức 2016 chuẩn bị được tạm ứng luôn.

Thu Hương
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.