(ĐTCK) Quý I/2017, Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (PET) đạt doanh thu 2.300 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 64 tỷ đồng. Đại hội đồng cổ đông PET vừa thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017 với chỉ tiêu doanh thu hợp nhất 9.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 158 tỷ đồng.

Tại đại hội, PET đã cập nhật cho các cổ đông về tình hình triển khai cũng như chuyển nhượng các dự án. Cụ thể, Tổng công ty đã thống nhất sẽ chuyển nhượng Dự án Cape Pearl Thanh Đa. Đây là khu phức hợp gồm nhà ở, căn hộ, kết hợp với dịch vụ thương mại. Dự án này do PET hợp tác với Tập đoàn SSG thành lập Công ty TNHH Petrosetco SSG (PSSSG), trong đó PET nắm 51% vốn.

Về dự án khu dân cư tại số 41D đường 30-4 (thành phố Vũng Tàu), tổng mức đầu tư của dự án là 86,5 tỷ đồng, gồm 1 dự án khu dân cư và 1 dự án văn phòng nhà khách. Trong đó, nguồn vốn để thực hiện dự án văn phòng nhà khách sẽ được lấy từ lợi nhuận của dự án khu dân cư. Trong năm qua, PET đã hoàn thiện thủ tục pháp lý về đất và xây dựng trong tháng 4/2017.

Đối với Dự án khu nhà ở và dịch vụ phục vụ Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn mà Tổng công ty được tiếp nhận từ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), hiện đã hoàn thành giai đoạn 1 và triển khai giai đoạn 2.

Hoàng Anh
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.