(ĐTCK) Theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2016 của CTCP Đầu tư Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã PDR), 6 tháng đầu năm nay, Công ty đạt doanh thu thuần 222,727 tỷ đồng, chi phí lãi vay 1 tỷ đồng, lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ 57,612 tỷ đồng. 

So với cùng kỳ năm trước, doanh thu của Phát Đạt hầu như không đổi, còn lợi nhuận tăng nhẹ từ mức gần 55,423 tỷ đồng.

Tại thời điểm 30/6/2016, Phát Đạt có vốn chủ sở hữu đạt 319,963 tỷ đồng trên vốn điều lệ 2.018,099 tỷ đồng. Tổng nợ phải trả là 6.624,343 tỷ đồng, trong đó bao gồm 839,624 tỷ đồng tiền người mua trả trước. So với số dư đầu năm nay là 348 tỷ đồng, số dư người mua trả tiền trước của Phát Đạt tăng khá mạnh, cho thấy hoạt động bán hàng của Công ty tăng trưởng tích cực.

Về cơ cấu tài sản, tại cùng thời điểm trên, Phát Đạt có tỷ lệ hàng tồn kho trên tổng tài sản tương đương gần 77,6%. So với đầu năm, số dư hàng tồn kho của Phát Đạt tăng hơn 900 tỷ đồng, tập trung mạnh ở Dự án River City (tăng 403 tỷ đồng) và Dự án The EverRich Infinity (tăng 538 tỷ đồng). Không rõ cơ cấu chi tiết, nhưng trong tổng số hàng tồn kho tăng thêm, Phát Đạt thực hiện vốn hóa 440,087 tỷ đồng chi phí lãi vay, tăng mạnh so với lượng chi phí lãi vay được vốn hóa cùng kỳ 2015 là 214,589 tỷ đồng.

 

PV
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.