(ĐTCK) Ngày 25/3, CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR – HOSE) sẽ họp Đại hội cổ đông thường niên tại TP. HCM.

Trong tờ trình Đại hội sắp tới, PDR sẽ thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015 và kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế của năm. Cụ thể, doanh thu đạt 448,6 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 200,5 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 155,7 tỷ đồng.

Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế đến cuối ngày 31/12/2015 của PDR ghi nhận 164,9 tỷ đồng, dự kiến sẽ chi 100,9 tỷ đồng trong đó để chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%, trích Quỹ Đầu tư phát triển và Quỹ khen thưởng tổng cộng 17,1 tỷ đồng.

Năm 2016 PDR phấn đấu doanh thu tăng gấp 3 lần năm ngoái, dự kiến là 1.300 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 300 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 240 tỷ đồng.

Cơ sở đưa ra mức mục tiêu tham vọng như trên, theo PDR là đến từ việc tái cấu trúc tài chính, giảm hàng tồn kho, giảm tỷ lệ vay, tăng tỷ suất lợi nhuận; triển khai các dự án BT đổi hạ tầng lấy quỹ đất; phát triển và tiêu thụ toàn bộ sản phẩm của 3 khối nhà A, B, D tại Dự án The EverRich 2, cùng với đó là đẩy mạnh thi công, xây dựng và đưa vào kinh doanh các căn hộ tại khối nhà A Dự án The EverRich 3.

Trong quý IV/2016 sẽ bắt đầu bàn giao cho khách hàng sản phẩm tại Dự án “Resort trong phố” The EverRich Infinity.

Lạc Nhạn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.