(ĐTCK) Tại ĐHCĐ thường niên năm 2016 diễn ra sáng 21/4/2015, CTCP Xây lắp điện I (PCC1) thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
 

Cụ thể, PCC1 dự kiến phát hành hơn 6,83 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2015, phát hành 22,78 triệu cổ phiếu thưởng và phát hành 11,48 triệu cổ phiếu cho cổ đông chiến lược để huy động thêm vốn thực hiện Dự án Thủy điện Bảo Lâm 3.

Cổ phiếu phát hành cho cổ đông chiến lược là loại cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm. Giá phát hành sẽ do HĐQT quyết định. Thời gian phát hành CP cho cổ đông chiến lược dự kiến cũng trong quý III/2016 sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2015.

Cũng theo tờ trình, HĐQT xin ý kiến cổ đông thông qua việc xử lý các vấn đề phát sinh khác trong quá trình tăng vốn theo quy dịnh hiện hành, đồng thời ủy cho HĐQT Công ty thực hiện các công việc liên quan dến việc phát hành tăng vốn năm 2016.

Kế hoạch niêm yết cũng là một nội dung chủ chốt được PCC1 đưa ra trình và xin ý kiến ĐHCĐ thông qua tại đại hội lần này. Theo đó, HĐQT khẳng định, việc niêm yết cổ phiếu là một trong các nhiệm vụ rất quan trọng của Công ty giai doạn hiện nay. HĐQT sẽ xây dựng phuong án niêm yết, đồng thời với tiến độ phát hành riêng lẻ lần này và sẽ xin ý kiến cổ dông bằng văn bản cùng với phuong án phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến luợc của Công ty và  cam kết niêm yết cổ phiếu công ty trong thời hạn 1 năm kể từ ngày phát hành tăng vốn.

Mai Phương
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.