Mức thưởng trên bằng 10% mức lợi nhuận sau thuế của công ty và được chi trả bằng tiền mặt.

Theo Tài liệu Đại hội cổ động Công ty cổ phần ôtô TMT (Mã CK: TMT), Hội đồng quản trị đề xuất mức dự kiến chi thưởng cho Tổng giám đốc (CEO) 18,6 tỷ đồng, tương đương 10% lợi nhuận sau thuế của công ty. Khoản thưởng được chi trả bằng tiền mặt và lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2015. 

Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông năm 2015 của TMT, 100% cổ đông đã thông qua việc bổ sung tiền lương hằng năm cho Tổng giám đốc trong trường hợp hoàn thành hoặc vượt mức kế hoạch đã đề ra. Hiện vị trí Tổng giám đốc TMT do ông Bùi Văn Hữu đảm nhiệm. Ông Hữu đồng thời cũng là Chủ tịch Hội đồng quản trị và nắm trên 33% cổ phần tại doanh nghiệp.

Năm 2015, doanh thu của TMT đạt 3.365 tỷ đồng, gấp 2,5 lần so với 2014. Lãi sau thuế đạt 186 tỷ đồng, gấp 3 lần năm 2014.  

Năm 2016, TMT đặt mục tiêu bán được 10.560 xe, tăng 44% so với thực hiện 2015. Doanh thu thuần dự kiến hơn 5.800 tỷ đồng, tăng 75% so với thực hiện 2015. Lợi nhuận sau thuế 256 tỷ, tăng 35%. Tỷ lệ cổ tức năm 2016 là 50%. Lương bình quân tăng từ 6,6 triệu lên 8,25 triệu đồng một người. 

Các đề xuất trên sẽ được trình để Đại hội cổ đông 2016 của TMT biểu quyết vào ngày 24/3 tới. 

Ngọc Tuyên
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.