(ĐTCK) Sáng 22/4, ĐHCĐ thường niên 2016 CTCP Phát triển đô thị công nghiệp số 2 (D2D) đã thông qua việc chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt với tỷ lệ 25%.

Theo báo cáo HĐQT tại Đại hội, tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2015 tiếp tục thuận lợi và duy trì được đà phát triển ổn định với doanh thu hợp nhất 311,99 tỷ đồng, đạt 109,9% so với kế hoạch đề ra. Lợi nhuận trước thuế cả năm đạt 70,609 tỷ đồng, vượt xa chỉ tiêu đưa ra.

Nhiệm kỳ tới, D2D đưa ra mục tiêu tăng trưởng hàng năm khoảng 10%, tỷ lệ cổ tức bình quân 20%. Năm 2016, D2D đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất 292 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 58,9 tỷ đồng.

Xác định kinh doanh bất động sản là hoạt động trụ cột, trong năm 2016, D2D tiếp tục thực hiện các dự án đang triển khai và tìm kiếm các dự án mới tiềm năng, khả thi để đầu tư. D2D sẽ gắn kết chiến lược của mình với chiến lược chung của Sonadezi (cổ đông lớn nhất của D2D, với tỷ lệ sở hữu 57,7%) để tạo ra thế và lực mới giúp Công ty phát triển vững chắc hơn.

Tại Đại hội, ông Hồ Đức Thành tiếp tục được cổ đông tín nhiệm giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2020.

Ngọc Tuấn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.