(ĐTCK) Sau giao dịch ông Minh nắm giữ 72.200.530 cổ phiếu HVG, tương đương 38,16% vốn điều lệ công ty.

Theo Sở GDCK TP. HCM, ông Dương Ngọc Minh, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc CTCP Hùng Vương (mã HVG) đã mua xong 300.000 cổ phiếu HVG từ ngày 28/12/2015 đến 22/01/2016 như đã đăng ký. Sau giao dịch, ông Minh nắm giữ 72.200.530 cổ phiếu HVG, tương đương 38,16% vốn điều lệ công ty.

Lợi nhuận sau thuế sau kiểm toán niên độ 2014-2015 (từ 1/1/2015 đến 30/9/2015) của Hùng Vương đạt 119,5 tỷ đồng, tăng 123% so với số trước kiểm toán.

Theo giải trình của Công ty, việc này là do điều chỉnh bút toán đánh giá lại khoản đầu tư mua cổ phiếu FMC và TFC theo giá trị hợp lý tại ngày mua và điều chỉnh bút toán tại mục lợi nhuận từ công ty liên kết (giảm 30,77 tỷ đồng), lợi ích cổ đông thiểu số (giảm 42,3 tỷ đồng) do điều chỉnh lợi nhuận chưa thực hiện của các nghiệp vụ mua bán nội  bộ. 

Hoàng Ly
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.