(ĐTCK) Tổng Công ty phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC), do ông Đặng Thành Tâm làm Chủ tịch HĐQT, vừa đưa ra dự kiến trình ĐHCĐ năm 2016 (diễn ra ngày 14/4) một loạt phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ thêm 1.290 tỷ đồng.

Cụ thể, KBC sẽ trình ĐHCĐ về phương án chào bán riêng lẻ 120 triệu cổ phiếu, tương ứng 1.200 tỷ đồng. Giá chào bán ủy quyền cho HĐQT đàm phán và quyết định mức giá bán cụ thể đối với từng nhà đầu tư. Giá chào bán cổ phiếu do HĐQT quyết định có thể thấp hơn giá trị sổ sách 1 cổ phiếu của Công ty tính theo BCTC gần nhất tại thời điểm chào bán nhưng không thấp hơn 15.000 đồng/ cổ phiếu (Mười lăm ngàn đồng/ cổ phiếu).

Tại thời điểm 31/12/2015, giá trị sổ sách 1 cổ phiếu KBC theo BCTC kiểm toán hợp nhất là 15.063 đồng, theo BCTC kiểm toán công ty mẹ là 12.609 đồng.

Từ đầu năm đến nay, thị giá cổ phiếu KBC dao động quanh mức 12.700 đồng/cp, khối lượng giao dịch bình quân/ngày hơn 1 triệu đơn vị.

Phương thức phát hành là chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho dưới một trăm (100) nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và không phân biệt cổ đông mới hay cổ đông hiện hữu.

Số tiền thu về từ đợt phát hành dự kiến 1.800 tỷ đồng, KBC dùng để huy động là bổ sung nguồn vốn lưu động, cơ cấu lại nguồn vốn của Công ty, tăng vốn chủ sở hữu giúp Công ty ổn định nguồn vốn, hoạt động sản xuất kinh doanh. Thời gian thực hiện dự kiến từ quý 2 năm 2016 đến quý 1 năm 2017.

Bên cạnh đó, do kế hoạch đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để đón các nhà đầu tư trong năm 2016 là khá lớn, nên HĐQT Công ty cũng có tờ trình ĐHCĐ phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015 và phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Đối với phương án trả cổ tức, KBC dự kiến chi trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ trả 10%/mệnh giá, tỷ lệ thực hiện quyền 10:1. Nguồn vốn sử dụng để phát hành là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015. Tổng số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến là gần 47 triệu cổ phiếu, tổng giá trị phát hành theo mệnh giá dự kiến 469,76 tỷ đồng.

Với phương án tăng vốn từ vốn chủ sở hữu, HĐQT dự trình kế hoạch phát hành gần 47 triệu cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện quyền 10:1. Nguồn vốn sử dụng để phát hành từ thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty mẹ năm 2015.

Nếu tất cả các phương án trên đều thông qua và thực hiện thành công thì vốn điều lệ của KBC sẽ tăng thêm khoảng 1.290 tỷ đồng.

Về kế hoạch kinh doanh, với phương án tích cực là Quốc hội tất cả các nước đều thông qua hiệp định TPP sớm, đặc biệt là Quốc hội Mỹ thì việc thu hút các nhà đầu tư được hưởng lợi trực tiếp từ TPP sẽ rất có triển vọng, KBC dự kiến doanh thu hợp nhất năm 2016 là 2.900 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất 850 tỷ đồng.

Còn với phương án Khả quan là TPP chậm thông qua thì KBC đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất 1.900 tỷ đồng và lợi nhuận hợp nhất 630 tỷ đồng. 

Phan Hằng
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.