(ĐTCK) CTCP Tập đoàn Đại Dương (mã OGC – HOSE) vừa có thông báo về chủ trương thoái vốn tại một số công ty để trả nợ.

Theo đó, HĐQT OGC đã phê duyệt kế hoạch chi trả các khoản nợ cho Công ty Viptour - Togi với số tiền gần 90,2 tỷ đồng theo biên bản đối chiếu công nợ ngày 30/9/2015 giữa hai bên.

OGC sử dụng các tài sản khả dụng sau đây để thực hiện việc chi trả nợ. Một là nguồn thu 44,4 tỷ đồng từ việc thoái vốn của OGC tại Dự án Lega Fashion House theo biên bản thanh lý hợp đồng đã ký ngày 29/6/2015. Hai là chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của OGC tại Công ty cổ phần Máy tính và truyền thông Việt Nam (Vietcom) với giá dự kiến 48 tỷ đồng cho 984.100 cổ phần (giá bình quân 48.775 đồng/cổ phiếu).

Trường hợp 2 nguồn chi trả nói trên chưa hoặc không thực hiện được vì lý do khách quan (chưa tìm được đối tác, giá không đạt kỳ vọng...), thì nguồn trả nợ bổ sung là từ việc chuyển nhượng 3,9 triệu cổ phần của OGC tại Công ty Đầu tư THT Việt Nam (THT) với giá chuyển nhượng dự kiến 90 tỷ đồng.

Tại ĐHCĐ bất thường 2015 ngày 27/10 vừa qua, dù tổ chức không thành công do không đủ số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự, lãnh đạo OGC cũng đã cho biết, OGC đã thu về hơn 2.000 tỷ đồng từ việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Blue Star - đơn vị sở hữu “khu đất vành khăn” tại Dự án Đông nam Trần Duy Hưng, qua đó dự kiến lãi hợp nhất 9 tháng đầu năm khoảng 1.500 tỷ đồng.

N.Tùng
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.