(ĐTCK) CTCP Sản xuất Kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội (Nước sạch số 3 Hà Nội) vừa thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách dự họp ĐHCĐ thường niên 2016. 

Thông báo ngày 2/4, nhưng lại ghi rằng “ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2016 là ngày 29/2”. Như vậy, Công ty đã chốt danh sách cổ đông trước ngày thông báo hơn 1 tháng trái, với quy định về quản trị công ty đại chúng. Theo quy định tại Điều 6.2, Thông tư 121/2012/TT-BTC về quản trị công ty đại chúng, doanh nghiệp phải công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHCĐ tối thiểu 5 ngày trước ngày chốt danh sách.

Được biết, Nước sạch số 3 Hà Nội (tiền thân là Xí nghiệp Kinh doanh nước sạch Hoàn Kiếm) là công ty cổ phần đại chúng, được cổ phần hóa cách đây 1 năm. Đến nay, Công ty vẫn chưa lập website và chưa công bố thông tin theo quy định tại Thông tư 52/2012/TT-BTC.

Theo quy định tại Quyết định 51/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính số 01/2015/TT-BTC, sau cổ phần hóa, Nước sạch số 3 Hà Nội phải đăng ký giao dịch trên thị trường giao dịch chứng khoán của các công ty đại chúng chưa niêm yết (UPCoM), hoặc đăng ký niêm yết. Cụ thể, trong vòng 90 ngày kể từ khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký, doanh nghiệp cổ phần hóa phải hoàn tất đăng ký công ty đại chúng, lưu ký và đăng ký giao dịch trên UPCoM. Nếu đủ điều kiện niêm yết, trong vòng 1 năm, doanh nghiệp phải hoàn tất thủ tục niêm yết. Thế nhưng, đến nay, Công ty chưa có động thái thực hiện quy định này.

Bùi Trang
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.