(ĐTCK) Theo số liệu vừa công bố của Tổng cục Thống kê về thành lập doanh nghiệp mới, trong 6 tháng đầu năm 2016, cả nước có thêm 54.501 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 427,8 nghìn tỷ đồng, tăng 20% về số doanh nghiệp và tăng 51,5% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm.

Theo số liệu vừa công bố của Tổng cục Thống kê, tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong 6 tháng đầu năm 2016 đạt 7,8 tỷ đồng, tăng 26,2% so với cùng kỳ năm 2015. Đây cũng là mức vốn trung bình cao nhất của DN thành lập trong thời gian gần đây.

Với số lượng doanh nghiệp tham gia thị trường này, tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 6 tháng đầu năm 2016 là 1,202 triệu tỷ đồng, bao gồm: 427,8 nghìn tỷ đồng của doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và 774,2 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn.

Dây là một tín hiệu đáng mừng trong 6 tháng đầu năm 2016 khi có đến 16.125 lượt doanh nghiệp tăng vốn, tăng 46,8% về lượng và tăng trên 150% về vốn tăng thêm so với cùng kỳ năm 2015.

Vẫn có 5.507 giải thể

Về tình hình doanh nghiệp giải thể, theo Tổng cục Thống kê, số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong 6 tháng đầu năm 2016 của cả nước là 5.507 doanh nghiệp, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy, so sánh với giai đoạn đoạn 2014 – 2015, tỷ lệ doanh nghiệp giải thể giảm 0,9%.

Cũng trong 6 tháng đầu năm 2016, số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn của cả nước là 12.203 doanh nghiệp, tăng 37,1% so với cùng kỳ năm 2015. Đây là những doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh trong vòng 01 năm và có khả năng sẽ quay trở lại thị trường.

Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong 6 tháng đầu năm 2016 của cả nước là 5.507 doanh nghiệp, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước.

Cũng trong thời gian này, số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể của cả nước là 18.916 doanh nghiệp, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm 2015.

Theo Tổng Cục trưởng Nguyễn Bích Lâm, báo cáo mới đây của Cục Đăng ký kinh doanh cho thấy trong 6 tháng đầu năm có 12.203 doanh nghiệp tạm ngừng nay đã quay trở lại hoạt động.

Ông Lâm cho rằng đây là dấu hiệu đáng mừng cho thấy doanh nghiệp đang có xu hướng tham gia trở lại thị trường, đồng thời cũng là diến biến bình thường trong nền kinh tế hoạt động theo cơ chế thị trường.

Hiếu Minh
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.