(ĐTCK) Sáng 8/4, CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong(NTP) tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2015.

 NTP trình đại hội kế hoạch kinh doanh năm 2015 với doanh thu 3.210 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 385 tỷ đồng. Đến năm 2019, các chỉ tiêu này lần lượt là: 5.141 tỷ đồng và 505 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 đã được kiểm toán, NTP đạt doanh thu bán hàng trên 3.006 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 325 tỷ đồng. Dự kiến, NTP sẽ chi trả cổ tức 15% bằng tiền mặt (84,5 tỷ đồng) và 10% bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. 

Thu Lê
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.