(ĐTCK) Tại ĐHCĐ bất thường 2015, ông Hoàng Xuân Quốc, Tổng giám đốc CTCP Điện lực dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) cho biết, 9 tháng đầu năm, NT2 đạt 682 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, vượt 43% kế hoạch 9 tháng và vượt 10% kế hoạch năm 2015. 

Trong 9 tháng, sản lượng điện thương mại của NT2 đạt 3.996 tỷ kWh, tổng doanh thu đạt 5.026 tỷ đồng, hoàn thành lần lượt 93% và 81% kế hoạch năm 2015.

Trong 3 tháng cuối năm, NT2 phấn đấu đạt sản lượng điện thương mại 5.030 kWh, tổng doanh thu 6.540 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 850 tỷ đồng, lũy kế cả năm vượt tương ứng 17%, 10% và 36% kế hoạch.

Cũng tại đại hội, ông Uông Ngọc Hải đã được bầu làm Chủ tịch HĐQT NT2, thay thế ông Lê Tự Hiểu nghỉ hưu theo chế độ và là người đại diện cho 24% vốn góp của Tổng công ty Điện lực Dầu khí (PVPower) tại NT2. Đồng thời, đại hội NT2 bầu bổ sung ông Phạm Cương làm thành viên HĐQT (không chuyên trách) và đại diện cho 10% vốn góp của PVPower tại NT2, thay thế ông Nguyễn Minh Tuấn được miễn nhiệm. Hiện HĐQT NT2 có tất cả 5 thành viên.

Nguyễn Tùng
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.