(ĐTCK) Lợi nhuận sau thuế quý 4/2015 đạt 450 tỷ đồng, giảm 56% cùng kỳ năm trước; cả năm đạt 1.141,6 tỷ đồng, giảm 28% so với năm 2014 do năm 2014 NT2 có khoản hồi tố 658 tỷ đồng nhờ thay đổi thời gian khấu hao tài sản cố định.

CTCP Điện lực dầu khí Nhơn Trạch 2 (mã NT2) công bố kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2015. Theo đó, doanh thu quý 4/2015 của NT2 đạt hơn 1.700 tỷ, giảm 30% cùng kỳ năm trước, lũy kế cả năm đạt gần 6.730 tỷ đồng, giảm 5% năm 2014.

Biên lợi nhuận gộp trong quý 4/2015 của NT2 chỉ ở mức 31% trong khi cùng kỳ năm ngoái là 41%, cả năm biên lợi nhuận gộp ở mức 24% tăng nhẹ so với năm trước.

Doanh thu tài chính quý 4/2015 của NT2 ở mức 117,6 tỷ đồng, giảm 10% cùng kỳ năm trước, cả năm đạt 65 tỷ đồng, giảm 86% năm trước. Lý do là trong năm 2014 NT2 có khoản lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ 403,7 tỷ đồng, còn năm nay thì không có.

Chí phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp của NT2 đều tăng so với cùng kỳ năm 2014 đặc biệt là chi phí doanh nghiệp, mức tăng trong quý 4 tăng 177%, lên 81,4 tỷ đồng; cả năm chi phí quản lý doanh nghiệp 146 tỷ, tăng 96% năm trước.
Lợi nhuận trước thuế quý 4/2015 của NT2 đạt 473,8 tỷ đồng, giảm 53% cùng kỳ năm trước, cả năm đạt hơn 1.200 tỷ, giảm 24%.
Lợi nhuận sau thuế quý 4/2015 đạt 450 tỷ đồng, giảm 56% cùng kỳ năm trước; cả năm đạt 1.141,6 tỷ đồng, giảm 28% so với năm 2014. Mặc dù giảm so với năm trước song so với kế hoạch đặt ra đầu năm, NT2 vẫn vượt 13% kế hoạch doanh thu và 82% kế hoạch lợi nhuận sau thuế. 
 Kết quả kinh doanh năm 2015 của NT2
Một điểm nữa cần nhấn mạnh đó là năm 2014 kiểm toán đã nâng doanh thu của NT2 thêm 657,93 tỷ đồng do NT2 đã thay đổi thời gian khấu hao tài sản cố định là máy móc hình thành từ việc đầu tư xây dựng Nhà máy điện Tuabin khí Chu trình hỗn hợp Nhơn Trạch 2 từ 10 năm thành 14 năm, do đó doanh thu và lợi nhuận năm 2014 của NT2 được ghi nhận toàn bộ khoản hồi tố. Năm 2014 cũng là năm cuối cùng NT2 được hưởng ưu đãi thuế. Nếu tách phần hồi tố ra, năm 2015 doanh thu và lợi nhuận của NT2 vẫn tăng so với năm trước.

Tại thời điểm 31/12/2015, NT2 có 1.108 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền, tăng 382 tỷ so với đầu năm.  Nợ vay ngắn hạn của công ty là hơn 1.053 tỷ, nợ vay dài hạn 4.811 tỷ, giảm hơn 1.000 tỷ so với cuối năm trước.

NT2 góp vốn 11,14 tỷ đồng vào CTCP Đầu tư Bê tông Công nghệ cao (Sopewaco), tuy nhiên tính đến 30/9/2015 Sopewaco có lỗ lũy kế 310,9 tỷ đồng, cao hơn vốn điều lệ của Sopewaco là 80 tỷ đồng do đó NT2 trích lập dự phòng toàn bộ khoản đầu tư tài chính dài hạn nêu trên.

Hoàng Ly
Bình Luận (6)

Nguyễn An Bình - 21:48 20/01/2016

Theo dữ liệu và thông tin cập nhật từ Bản Việt tối nay thì lãi lõi của NT2 năm 2015 tăng so với năm 2014 là 86%. Tức lãi lõi ( thực ) của NT2 năm 2014 là 613 tỷ.

Đỗ Tuấn - 15:06 20/01/2016

Thị trường CKVN nhiều cái vô lý lắm. 1. BVH lãi 2015: 1,189 tỷ; Thị Giá 47.1K 2. MWG lãi 2015: 1,060 tỷ; Thị Giá 70.0K. 3. PGD lãi năm 2015: 238 tỷ: thị giá 36.1K. 4. NT2 lãi 2015: 1.141 tỷ thị giá 26.3K

Nguyễn Thanh Bình - 13:54 20/01/2016

Bạn Hoàng Ly viết bài thế ổn rồi. Tiếc là không bốc tách kỹ các nội dung kinh tế tài chính LÕI của doanh nghiệp để bạn đọc thấy được tình hình sxkd năm 2015 tốt hơn năm 2014. Trong đó chỉ tiêu lãi gộp bình quân là 24.4%, lãi ròng là 17%. Kiếm trên 2 sàn có chưa tới 5 doanh nghiệp làm ăn hiệu quả như vậy. PGD, MWG, BVH, VCS....

Nguyễn Hữu Chí - 11:59 20/01/2016

Năm 2014, NT2 có khoản doanh thu HỒI TỐ GIÁ ĐIỆN trước năm 2014 là 800 tỷ đồng. Doanh nghiệp hạch toán vào Q4_2014 nên mới có doanh thu và lợi nhuận đột biến trong Q4_2014. Xét về doanh thu & lợi nhuận LÕI thì năm 2014 NT2 chỉ có LN từ HDSXKD 1,590 - ( (50 + 400 LN hồi tối ) = 740 tỷ đồng. Như vậy năm 2015, NT2 tăng trưởng trên mọi chỉ tiêu: Sản lượng điện sản xuất, doanh thu, lợi nhuận.

Nguyễn giang Huy - 11:49 20/01/2016

Người viết bài thiếu thông tin cơ cấu doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp năm 2014 để so sánh. Năm 2014 có khoản doanh thu hồi tố giá điện 800 tỷ, lợi nhuận bất thường từ khoản hồi tố là 400 tỷ. Lãi tỷ giá chưa thực hiện năm 2014 là 450 tỷ. Nếu loại trừ 2 yếu tố này thì doanh thu lõi 2014 là 5,900 tỷ, LNST là 1,590 - ( 400 + 450) = 740 tỷ. Từ đó mà so sánh các chỉ tiêu và phân tích về doanh nghiệp

Tiên - 20:07 19/01/2016

Nghe có vẽ như lời rất to, nhưng rủi ro tỷ giá quá lớn. Với số dư tiền ngìn tỷ, NT2 nên giảm nợ vay càng nhanh càng tốt