(ĐTCK) Theo Nghị quyết ĐHCĐ CTCP Thép Nam Kim (NKG), Công ty sẽ phát hành 6 triệu cổ phiếu cho đối tác chiến lược là Unicoh Speccialty Chemicals với giá chào bán 22,300 đồng/CP, thời gian hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Theo đó, sau khi đợt chào bán hoàn tất đối tác chiến lược trên sẽ nắm giữ 12% vốn điều lệ của NKG.

Đồng thời, ĐHĐCĐ cũng đã thông qua việc mua lại 100% cổ phần của CTCP Ống thép Nam Kim, với giá không vượt quá 10.000 đồng/CP. Vốn điều lệ của Công ty này 60 tỷ đồng, là công ty riêng do thành viên HĐQT Lương Thanh Bình sở hữu 75% vốn và cũng chỉ mới được thành lập ngày 5/4/2016, có trụ sở tại Khu công nghiệp Vĩnh Lộc 2, Long An.

Theo  lãnh đạo Công ty, mục đích của việc mua lại là nhằm mở rộng thị trường và tăng sản lượng sản xuất của Thép Nam Kim.

Phan Hằng
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.