(ĐTCK) CTCP Nhựa Rạng Đông (mã RDP) công bố ngày 20/1/2015 là ngày chốt quyền phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tỷ lệ 7:1 (14,28%). Số cổ phiếu dự kiến phát hành là 2.241.730 cổ phần.

Cùng ngày RDP cũng chốt quyền phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành là 200.000 cổ phần từ nguồn quỹ khen thưởng phúc lợi theo báo cáo tài chính 2014 và báo cáo tài chính 6 tháng 2015.

Số cổ phiếu này bị chạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Thời gian đăng ký và phân phối cổ phiếu từ ngày 20/1/2016 đến 30/1/2016.

Năm 2015, RDP đã tăng giá gấp đôi từ 15.000 đồng/CP lên 30.000 đồng/CP trong đó ông Hồ Đức Lam, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty nắm giữ 10,159 triệu cổ phiếu, tương đương 64,74% cổ phần công ty.

Năm 2014, SCIC đã bán toàn bộ cổ phần nắm giữ tại công ty này.

Hoàng Ly
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.