(ĐTCK) Đại hội cổ đông thường niên vào của CTCP Tập đoàn Nhựa Đông Á (DAG – HOSE) thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015.

Theo đó, DAG phấn đấu tổng doanh thu đạt 1.468 tỷ đồng, tăng 17% so với thực hiện năm 2015; lợi nhuận sau thuế đạt 55,7 tỷ đồng, tăng tương ứng 38% so với năm ngoái, và dự chi cổ tức ở mức tối thiểu 80%/lợi nhuận sau thuế.

Tại Đại hội này, DAG cũng báo cáo tiến độ dự án đầu tư mở rộng Nhà máy sản xuất Profile lớn nhất Việt Nam tại Khu công nghiệp Châu Sơn- Tỉnh Hà Nam.

DAG cho biết, đến Quý II/2016 sẽ khánh thành Nhà máy và đi vào hoạt động với 17 dây chuyền mới, thay vì dự kiến như Quý I/2016 trước đó.

Kết thúc năm 2015, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của DAG là 29,8 tỷ đồng. Trong đó, Công ty sẽ trích 5% Quỹ dự phòng tài chính; 2,5% vào Quỹ khen thưởng, phúc lợi; trích 2,5% thưởng Ban quản lý Công ty mẹ và Công ty con, và 5% vào Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ.

Về cổ tức năm 2015, DAG sẽ chi trả theo tỷ lệ 10%, trong đó, chi trả 5% bằng cổ phiếu, và 5% bằng tiền mặt. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét và lựa chọn thời gian thích hợp để thực hiện.

Lạc Nhạn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.