(ĐTCK) CTCP Đường Ninh Hòa (NHS) vừa công bố Nghị quyết HĐQT về việc hủy niêm yết và hoán đổi cổ phiếu NHS với cổ phiếu BHS của CTCP Đường Biên Hòa.

Ngày giao dịch cuối cùng là 27/10/2015. Cổ phiếu NHS sẽ bị hủy niêm yết vào ngày 28/10/2015. Kể từ ngày 31/10/2015, cổ phiếu NHS chính thức không còn giá trị mua bán trên thị trường.

Theo kế hoạch, Đường Biên Hòa sẽ hoán đổi cổ phiếu với Đường Ninh Hòa theo tỷ lệ 1:1. Tổng số lượng cổ phiếu BHS sẽ phát hành để hoán đổi là 60.349.080 cổ phiếu, tương đương trên 603 tỷ đồng giá trị. Sau khi hoán đổi, BHS dự tính lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch năm 2015 - 2016 sẽ đạt 163,621 tỷ đồng, tăng 53,35%.

Phan Hằng
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.