(ĐTCK) Trong quý 4/2015 doanh thu của SSI đạt hơn 382 tỷ đồng, tăng 26% cùng kỳ năm trước nhờ bán một phần khoản đầu tư vào ELC.

CTCP Chứng khoán Sài Gòn (SSI) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2015 của công ty mẹ.

Theo đó, trong quý 4/2015 doanh thu của SSI đạt hơn 382 tỷ đồng, tăng 26% cùng kỳ năm trước nhờ thanh lý một phần khoản đầu tư vào ELC, khiến doanh thu tự doanh tăng vọt lên 111 tỷ đồng, tăng 70% cùng kỳ năm trước, doanh thu đại lý phát hành và tư vấn cũng tăng mạnh so với cùng kỳ, đạt 10 tỷ đồng và 16,38 tỷ đồng; doanh thu khác đạt gần 168 tỷ đồng tăng 29% cùng kỳ năm trước.

Trong quý này doanh thu môi giới của SSI đạt gần 75 tỷ, giảm 22% cùng kỳ năm trước.

 Cơ cấu doanh thu của SSI
Lũy kế cả năm doanh thu của SSI đạt gần 1.500 tỷ, giảm 6% so với năm 2014 trong đó doanh thu môi giới đạt 292 tỷ đồng, giảm 13% cùng kỳ năm trước, doanh thu tự doanh đạt gần 575 tỷ đồng, giảm 25% cùng kỳ năm trước, doanh thu tư vấn đạt 44,7 tỷ đồng, gấp đôi năm 2014; doanh thu bảo lãnh phát hành đạt 12,39 tỷ đồng, gấp 21 lần cùng kỳ năm trước, doanh thu khác đạt hơn 566 tỷ đồng.

Doanh thu tăng, chi phí hoạt động kinh doanh giảm 54% giúp Lợi nhuận trước thuế quý 4/2015 của công ty mẹ SSI đạt hơn 252 tỷ đồng, tăng 241% cùng kỳ năm trước; LNST đạt hơn 200 tỷ, tăng 200%. Lũy kế cả năm LNTT của SSI đạt gần 1.200 tỷ, tăng 31% cùng kỳ năm trước, LNST đạt 966,6 tỷ, tăng 30% năm 2014.

Tại thời điểm 31/1/2015 SSI có 1.595,7 tỷ đồng tiền và tương đương tiền, giảm 156 tỷ so với đầu năm; ngoài ra công ty có 4.391 tỷ tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn trên 3 tháng, khoản này dùng để bảo đảm cho các khoản vay thấu chi và các khoản vay ngắn hạn tại ngân hàng. 

Tại thời điểm 31/12/2015, danh mục cổ phiếu niêm yết của SSI có hơn 10,57 triệu cổ phiếu chứng khoán thương mại trong đó có 3 triệu cổ phiếu DBC và 1,56 triệu cổ phiếu VAF; ngoài ra còn có 29,45 triệu cổ phiếu chứng khoán đầu tư trong đó cổ phiếu niêm yết là 24,59 triệu cổ phiếu, tăng 6,46 triệu cổ phiếu so với đầu năm.

Trong quý này doanh thu môi giới của SSI đạt gần 75 tỷ, giảm 22% cùng kỳ năm trước

Ngày 30/12/2015, Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (công ty con được SSI sở hữu 100% vốn) đã hoàn tất giao dịch bán 4.085.550 cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử Viễn thông (Mã giao dịch: ELC) làm giảm tổng tỉ lệ sở hữu trực tiếp và gián tiếp của SSI tại ELC còn 4.089.025  cổ phiếu (tương đượng 10,01% số cổ phiếu có quyền biểu quyết).

Hoàng Ly
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.