(ĐTCK) 9 tháng đầu năm 2015, CTCP CNG Việt Nam (CNG) đạt sản lượng khí tiêu thụ 65,7 triệu m3, doanh thu 707 tỷ đồng, bằng 93% kế hoạch và lợi nhuận sau thuế 89 tỷ đồng, vượt 8% kế hoạch năm. CTCP Chăn nuôi Phú Sơn (PSL) ước lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm 2015 là 43,5 tỷ đồng. 

So với mức lợi nhuận kế hoạch năm 2015 là 30 tỷ đồng, Công ty đã vượt 45%.

Trước đó, đại điện CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) cho biết, ước tính đến tháng 9/2015, Công ty đã hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận. Cụ thể, doanh thu 9 tháng đầu năm 2015 ước đạt trên 5.400 tỷ đồng, bằng hơn 90% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế 9 tháng sau khi trừ lỗ chênh lệch tỷ giá ước vượt trên 6% kế hoạch năm, đạt hơn 670 tỷ đồng.

Hoàng Anh
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.