(ĐTCK) Công ty cổ phần DIC số 4 (DC4) vừa thông qua phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi và không có tài sản bảo đảm. Theo đó, DC4 dự kiến sẽ phát hành 200.000 trái phiếu trong tháng 12 tới, giá phát hành bằng mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu.

Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, lãi suất cố định 10%/năm, trả lãi 6 tháng/lần. Trái phiếu không được phép chuyển nhượng trong thời hạn 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành, trừ trường hợp chuyển nhượng cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Mỗi trái phiếu có quyền hoán đổi thành 10 cổ phiếu DC4 trong vòng 7 ngày kể từ ngày đến hạn chuyển đổi và sau 18 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành được phép chuyển đổi 50%, số còn lại được chuyển đổi vào ngày đáo hạn trái phiếu. Dự kiến, tổng số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi là 20 tỷ đồng và toàn bộ số tiền này sẽ được dùng để đầu tư xây dựng Dự án Văn phòng kết hợp chung cư - TDC. Dự án có tổng mức đầu tư 97,53 tỷ đồng, bao gồm 54 căn hộ chung cư các loại, được khởi công xây dựng trong quý III/2016 và dự kiến hoàn thành vào quý IV/2017.

Trước đó, Công ty cổ phần Tập đoàn Kido (KDC) đã thông qua phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu với tổng giá trị theo mệnh giá tối đa là 1.000 tỷ đồng. Dự kiến, trong tháng 12 tới, KDC sẽ phát hành 1.000 trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, kỳ hạn 5 năm, trả lãi 6 tháng/lần. Trái phiếu của KDC thuộc loại không chuyển đổi, có tài sản đảm bảo và có bảo lãnh thanh toán. Mục đích phát hành nhằm bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất - kinh doanh. 

Khối công ty chứng khoán cũng lựa chọn phương án huy động vốn bằng phát hành trái phiếu. HĐQT Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDS) vừa có nghị quyết về việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp lần 4 năm 2016. Theo đó, HĐQT đã thông qua việc phát hành 300.000 trái phiếu không chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo, với giá 1 triệu đồng/trái phiếu. Trái phiếu sẽ được chào bán riêng lẻ, thực hiện trong năm 2016. Dự kiến, sau đợt phát hành, VDS sẽ thu về 300 tỷ đồng, sử dụng cho các hoạt động giao dịch ký quỹ, tự doanh, bảo lãnh phát hành, tham gia hoạt động thị trường trái phiếu.

Trước VDS, nhiều công ty chứng khoán khác đã thực hiện phát hành trái phiếu với kỳ hạn 1 - 2 năm nhằm bổ sung nguồn vốn cho vay giao dịch ký quỹ như Công ty Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ, Công ty Chứng khoán Bản Việt (VCSC) phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu, Công ty Chứng khoán IB phát hành 250 tỷ đồng trái phiếu.

Hoàng Anh
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.