Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông và các địa phương Nam Định, Tiền Giang, Bình Dương , Bình Phước, Đăk lắk, Gia Lai... chưa cổ phần hóa được doanh nghiệp nhà nước nào.

Nhiều địa phương chưa cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước nào

Hội nghị đẩy mạnh tái cơ cấu DNNN năm 2015

Trong báo cáo Tình hình thực hiện tái cơ cấu DNNN 10 tháng đầu năm 2015, nhiệm vụ 2 tháng cuối năm 2015, Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệpđã liệt kê danh sách này. Thông tin này cũng đã được ông Lê Mạnh Hà, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ báo cáo với Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh trong Hội nghị đẩy mạnh tái cơ cấu DNNN năm 2015.

Ngoài Bộ Tài nguyên và Môi trường có đính chính về số liệu do phê duyệt phương án CPH 5 doanh nghiệp vào ngày 11/11/2015, 1 ngày sau khi Ban đổi mới và phát triển doanh nghiệp tập hợp số liệu, các bộ ngành địa phương chậm cổ phần hóa đều kêu khó, hứa sẽ cố gắng hoàn tất sớm.

Trong số các lý do được các bộ, địa phương này đưa ra, như khó khăn xác định giá trị doanh nghiệp, xử lý đất đai, phức tạp trong xử lý tài sản..., Phó Thủ tướng Ninh nói không hợp lý, vì nếu trình lên thì sẽ có giải pháp.

"Sẽ phải đảm bảo kế hoạch chứ không thể cứ nói mà không làm", Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh chỉ đạo.

Theo báo cáo, trong 10 tháng đầu năm 2015, cả nước có 159 doanh nghiệp được phê duyệt phương án cổ phần hóa, 16 doanh nghiệp thực hiện theo các phương án khác.

Các đơn vị làm tốt là Hà Nội (32/35 doanh nghiệp), Tổng công ty Đường sắt cổ phần hóa 24 doanh nghiệp trong khi kế hoạch là 2 doanh nghiệp.

Dự kiến, đến cuối năm 2015 sẽ cổ phần hóa xong khoảng 210 doanh nghiệp. Như vậy, nếu tính cả 2 năm 2014 và 2015, số doanh nghiệp hoàn thành cổ phần hóa là 353 doanh nghiệp.

Theo Khánh An
baodautu.vn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.