(ĐTCK) Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Phạm Khánh vừa ký quyết định về việc phê duyệt tiêu chí, trình tự lựa chọn, phương thức bán để làm cơ sở lựa chọn và bán cổ phần lần đầu cho nhà đầu tư chiến lược của Công ty mẹ - Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1 (FICO) khi thực hiện phương án cổ phần hóa.

Theo quyết định này, nhà đầu tư chiến lược là các nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài có lợi nhuận ròng dương trong các năm 2013, 2014, 2015 và chứng minh được nguồn vốn có giá trị tối thiểu bằng giá trị cổ phần đăng ký mua, không có nợ xấu, doanh nghiệp không vi phạm pháp luật… Nhà đầu tư chiến lược không được chuyển nhượng số cổ phần mua trong thời hạn tối thiểu 5 năm kể từ ngày công ty cổ phần được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

Giá bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược là giá bán do Ban chỉ đạo cổ phần hóa thỏa thuận (đối với trường hợp bán thỏa thuận) hoặc giá nhà đầu tư chiến lược đặt mua được xác định là trúng thầu của cuộc đấu giá giữa các nhà đầu tư chiến lược (đối với trường hợp bán đấu giá giữa các nhà đầu tư chiến lược), nhưng không thấp hơn giá đấu thành công thấp nhất của cuộc đấu giá công khai.

Hotline Báo Đầu tư Bất động sản: 0966.43.45.46 Email:dautubatdongsan.vir@gmail.com

Theo TL
Báo Đầu tư Bất động sản
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.