(ĐTCK) Ngày mai (24/5), Eximbank sẽ tiến hành ĐHCĐ thường niên năm 2016 lần thứ hai. 

Trước đó, Eximbank đã tổ chức ĐHCĐ lần thứ nhất vào ngày 29/4 nhưng không thành công do không đủ tỷ lệ cổ đông có quyền biểu quyết tham dự, với 487 cổ đông tham dự trực tiếp, đạt tỷ lệ 50,19%. Lý do chính là 2 nhóm cổ đông lớn đã không đăng ký tham dự đại hội.

Theo tờ trình dự kiến tại ĐHCĐ lần thứ nhất, HĐQT Eximbank đã nhận được thư của bà Nguyễn Thị Xuân Loan, nguyên Chủ tịch HĐQT Nam A Bank, đại diện nhóm cổ đông nắm giữ số cổ phiếu có quyền biểu quyết chiếm tỷ lệ 11,82% và thư đề nghị của ông Phạm Hữu Phương, nguyên là Trưởng Văn phòng đại diện Ngân hàng Nhà nước tại TP. HCM, đại diện nhóm cổ đông nắm giữ số cổ phiếu có quyền biểu quyết chiếm tỷ lệ 10,42%, yêu cầu đưa vào chương trình họp ĐHCĐ thường niên năm 2016 nội dung bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT.

Thùy Vinh
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.