(ĐTCK) Ngày 31/8 là ngày đăng ký cuối cùng để CTCP Cao su Đồng Phú (DPR) chốt danh sách cổ đông làm cơ sở chi trả cổ tức đợt 3/2015, với tỷ lệ 15% bằng tiền và sẽ chi trả vào ngày 23/9 tới.

6 tháng đầu năm, DPR tiêu thụ được hơn 4.747 tấn mủ cao su, với giá bình quân 29,45 triệu đồng/tấn; doanh thu đạt 235,2 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt hơn 70,3 tỷ đồng. DPR đã hoàn thành kế hoạch lợi nhuận đề ra cho năm nay, chủ yếu nhờ hoạt động thanh lý cây cao su và hoạt động tài chính. Dự báo, 6 tháng cuối năm, DPR có khả năng tăng doanh thu và lợi nhuận từ hoạt động tài chính, nhưng khó tăng từ mủ cao su do giá tiêu thụ đang có xu hướng giảm và cây cao su đã thanh lý xong.

H.Hòe
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.