(ĐTCK) Ngày 30/7 tới, Tổng CTCP Tái bảo hiểm Quốc gia Việt nam (VNR) sẽ thực hiện chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền tỷ lệ 15%. Ngày 18/6 là ngày chốt quyền nhận cổ tức.

Hiện cơ cấu cổ đông lớn tại VNR gồm SCIC sở hữu 32,79%; Swiss Re nắm 20,31%; Tập đoàn Bảo Việt (BVH) nắm 7,46%.

Năm 2015, VNR đặt mục tiêu doanh thu phí nhận tái bảo hiểm  1.610 tỷ đồng, doanh thu phí giữ lại 572 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 250 tỷ đồng, cổ tức dự kiến 15%.

Giai đoạn 2015 - 2020, Công ty đặt kế hoạch tăng trưởng doanh thu phí nhận tái bảo hiểm bình quân 12%/năm; doanh thu phí giữ lại bình quân tăng trưởng 16%/năm; tăng vốn điều lệ lên 2.000 tỷ đồng đến năm 2020.

PV
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.