(ĐTCK) CTCP Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (TIG) vừa chốt thời điểm chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền và bằng cổ phiếu. Theo đó, ngày 10/10 là thời hạn đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện trả cổ tức.

Công ty sẽ trả 5% cổ tức bằng tiền vào ngày 21/10. Ngoài ra, Công ty còn trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10:1 như phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Việc chậm trễ trong chi trả cổ tức của TIG trong thời gian qua khiến nhiều cổ đông liên hệ với Công ty đề nghị giải thích rõ. Việc chi trả cổ tức vào cuối tháng 10 tới là thực hiện đúng cam kết của TIG với các cổ đông.

H.Hòe
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.